Τιμές
 

2 Σχέδια αδειοδότησης

Το EventsAdmin Academia μπορεί να αγοραστεί με ένα από τα παρακάτω σχέδια αδειοδότησης.
Εάν το ίδρυμά σας διοργανώνει πολλές διοργανώσεις ετησίως (όχι απαραίτητα ακαδημαϊκά συνέδρια)
θα σας προτείναμε να επικοινωνήσετε με την ομάδα πωλήσεών μας για μια παραμετροποιημένη πρόταση.

 
Pay-as-you-go
ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
372 €
+ τέλη υπηρεσίας
και πιστωτικής κάρτας
Ετήσια άδεια
ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Προσαρμοσμένη
στις ανάγκες της εταιρείας σας

Σχέδιο Αδειοδότησης
"Pay-as-you-go"

Ή το “Σχέδιο χωρίς ανησυχίες” όπως μας αρέσει να το αποκαλούμε. Συγκεντρωθείτε 100% στο γίνει η εκδήλωσή σας
μια σπουδαία επιτυχία και πληρώστε ένα τέλος μόνο για τις εργασίες που υποβάλλονται και για τους εγγεγγραμμένους συμμετέχοντες.

372€
Κόστος άδειας & εγκατάστασης
 
2.99€
ανά συμμετέχοντα &
υποβολή εργασίας
 
Τέλη πιστωτικής κάρτας
& διεκπεραίωσης
Συνδέστε το δικό σας Paypal account ή χρησιμοποιείστε το payment gateway του EventsAdmin.com με fixed χρέωση 4%.

Σχέδιο Αδειοδότησης
"Ετήσια Άδεια"

Διοργανώνετε πάνω από μια εκδήλωση το χρόνο ή μια ετήσια εκδήλωση
με ειδικές απαιτήσεις; Αιτηθείτε από την ομάδα πωλήσεών μας μια παραμετροποιημένη προσφορά

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΝΩ