Διοργανώνετε μια Ακαδημαϊκή εκδήλωση;
Το Eventsadmin προσφέρει μια online λύση διαχείρισης εκδηλώσεων και σχεδιάστηκε με την καθοδήγηση και σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κορυφαίων Πανεπιστημίων, καθηγητών και οργανωτών συνεδρίων
Η διοργάνωση εκδηλώσεων έγινε εύκολη για όλους!
Το Eventsadmin σας προσφέρει μια online πλατφόρμα διαχείρισης εκδηλώσεων!
Θέλετε να διοργανώσετε την τέλεια εταιρική εκδήλωση;
Το Eventsadmin θα σας βοηθήσει να το πραγματοποιήσετε!
 

Το EventsAdmin είναι ένα web-based λογισμικό διαχείρισης εκδηλώσεων σχεδιασμένο για να αυξήσει τα ποσοστά συμμετοχής, να μεγιστοποιήσει την εμπλοκή των συμμετεχόντων, να μειώσει το φόρτο εργασίας του διαχειριστή και να προσφέρει έξυπνα δεδομένα και πληροφορίες στους διοργανωτές της εκδήλωσης.

Το EventsAdmin είναι η ιδανική λύση για την διαχείριση όλων των πτυχών μιας εκδήλωσης, περιλαμβάνοντας χωρίς να περιορίζεται στην προώθηση της εκδήλωσης, την εγγραφή των συμμετεχόντων ή την αγορά εισιτηρίων και την συλλογή δωρεών, την υποβολή και αξιολόγηση εργασιών (ακαδημαϊκά συνέδρια), την τιμολόγηση και διαχείριση πληρωμών όπως επίσης τις ενέργειες πριν, κατά την διάρκεια και μετά την εκδήλωση. Το EventsAdmin είναι διαθέσιμο σε τρείς άκρως παραμετροποιήσιμες εκδόσεις επειδή γνωρίζουμε ότι κάθε εκδήλωση έχει διαφορετικές απαιτήσεις και ιδιομορφίες και απαιτεί μοναδικές λειτουργίες και εξειδικευμένη προσέγγιση.

Εκδόσεις EventsAdmin

CORPORATE

Όλα τα online εργαλεία που χρειάζεστε
για να οργανώσετε και να προωθήσετε
την τέλεια εταιρική εκδήλωση!

 

Τιμή έναρξης

450€

ανά εκδήλωση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ACADEMIA

Η ιδανική διαδικτυακή λύση
για την διαχείριση όλων των πτυχών
ενός ακαδημαϊκού συνεδρίου.

 

Τιμή έναρξης

650€

ανά συνέδριο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 

Το Eventsadmin είναι το κατάλληλο εργαλείο για...

ΤΟ EVENTSADMIN ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ:
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΝΩ