Πανεπιστήμια
& Κοινωνίες
 

Πανεπιστήμια & Κοινωνίες

Μοιράζοντας γνώση!

key.png

Το EventsAdmin είναι η ιδανική λύση για την διαχείριση ενός ακαδημαϊκού συνεδρίου, περιλαμβάνοντας χωρίς ωστόσο να περιορίζεται:

την προώθηση του συνεδρίου

την πρόσκληση για εργασίες

την δημιουργία μια επώνυμης ιστοσελίδας για το συνέδριο

την υποβολή των εργασιών

την γνωμοδότηση των εργασιών

την εγγραφή των συμμετεχόντων

την αξιολόγηση των εργασιών

την σύνθεση του προγράμματος του συνεδρίου

την διαχείριση των πληρωμών

τις ενέργειες πριν, κατά την διάρκεια και μετά την εκδήλωση

Εύκολα Παραδείγματα
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Μαθήματα Yoga

Η Gina είναι μια ειδικός του yoga που διοργανώνει

 
   
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΝΩ