Φιλανθρωπικές
Δράσεις
 

Φιλανθρωπικές Δράσεις

Αύξηση της ευαισθητοποίησης. Διασφάλιση της βιωσιμότητας

howitworks_sendmails_express.png

Το EventsAdmin έχει αναπτυχθεί με σκοπό να υποστηρίξει εκδηλώσεις φιλανθρωπίας με πρωτοποριακό τρόπο. Το EventsAdmin μπορεί να βοηθήσει Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις με τους ακόλουθους τρόπους:

την προώθηση των εκδηλώσεών τους

την συλλογή δωρεών

την ανάπτυξη της ευαισθητοποίησης

την διάδοση των σκοπών και των στόχων τους

την δημιουργία επώνυμων ιστοσελίδων ή σελίδων εγγραφής

την εγγραφή των συμμετεχόντων

την διαχείριση των πληρωμών

τις ενέργειες πριν, κατά την διάρκεια και μετά την εκδήλωση

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΝΩ