Πολιτικές
Εκδηλώσεις
 

Πολιτικές Εκδηλώσεις 

Αυξήστε την ευαυσθητοποίηση. Μοιραστείτε το όραμά σας!

howitworks_sendmails_express.png

Το EventsAdmin είναι η ιδανική λύση για την διαχείριση πολιτικών εκδηλώσεων. Το EventsAdmin μπορεί να βοηθήσει πολιτικά κόμματα και υποψηφίους με τους ακόλουθους τρόπους:

την προώθηση των εκδηλώσεων

την συλλογή των δωρεών

την ανάπτυξη της ενημέρωσης

την διάδοση των σκοπών και των στόχων τους

την δημιουργία επώνυμων ιστοσελίδων ή ιστοσελίδων εγγραφής

την εγγραφή συμμετεχόντων

την διαχείριση των πληρωμών

τις ενέργειες πριν, κατά την διάρκεια και μετά την εκδήλωση

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΝΩ