Συναντήσεις &
Δικτύωση
 

Συναντήσεις & Δικτύωση

Ας βρεθούμε μαζί!

howitworks_socialmedia_express.png

Το EventsAdmin έχει αναπτυχθεί με σκοπό να κάνει τις συγκεντρώσεις, τις συναντήσεις και τις εκδηλώσεις δικτύωσης μια εύκολη εργασία για τον καθένα. Το EventsAdmin μπορεί να βοηθήσει τον διοργανωτή μιας εκδήλωσης με τους ακόλουθους τρόπους:

την πρόσκληση των συμμετεχόντων

την κοινοποίηση χρήσιμων δεδομένων

την εγγραφή των συμμετεχόντων

την διαχείριση των πληρωμών

τις ενέργειες πριν, κατά την διάρκεια και μετά την εκδήλωση

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΑΝΩ